Reference

mé dosavadní úspěchy

Spolupráce s časopisem Dostihový svět

Fotografie v časopise Xantypa

Spolupráce na kalendáři pro Střední školu dostihového sportu a jezdectví v Praze

3. místo ve foto soutěži časopisu PHOTO Life kategorie Artefakty, 1. místo ve foto soutěži časopisu PHOTO Life kategorie Reportáž a dokument

Fotografie v časopise Galopp-Reporter